de Brandstofcel

De toekomst van elektriciteitsproductie ligt in decentrale netwerken, waarin elektriciteit kan worden opgewekt en gebruikt op eigen locatie. Decentrale netwerken bieden een oplossing voor de stijgende vraag naar elektriciteit, beperkingen van de traditionele manier van elektriciteitsproductie, verliezen door transport van energie en de aanzienlijke investeringen op het gebied van infrastructuur.

Door in decentrale netwerken vraag en aanbod real-time op elkaar af te stemmen ontstaat een “Smart Grid” waarin ieder huishouden of bedrijf energie consument en energie producent kan zijn. De brandstofcel is Smart Grid Ready.

De behoefte aan het efficiënt opwekken van veilige en grotere hoeveelheden elektriciteit met een aanzienlijk lagere uitstoot van broeikasgassen neemt sterk toe. De brandstofcel in dit project is voorzien van de nieuwste technologie op het gebied van brandstofcellen, de Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) en is in staat om met die technologie hoge rendementen te halen op het gebied van elektriciteitsproductie.


 

De brandstofcel maakt gebruik van de nieuwste  BlueGEN brandstofcel module die op dit moment het hoogste elektrische rendement ter wereld levert; 60% netto elektrisch rendement. Dit houdt in dat de brandstofcel meer elektriciteit produceert van dezelfde hoeveelheid brandstof (gas) in verhouding tot traditionele elektrische generatoren. De brandstofcel is uitgerust met een geïntegreerde warmtewisselaar om de warmte die bij de productie vrij komt op te vangen. Door het bijgeleverde warmwater buffervat ligt het totale rendement van het systeem rond de 85%.