Disclaimer

Aansprakelijkheid

Dit is de website van SlimmeStroomAmeland. De website van SlimmeStroomAmeland is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan de informatie die op de website is vermeld onjuistheden, onvolledigheden of typefouten bevatten. Wij kunnen de juistheid, volledigheid en actualiteit van de getoonde informatie daarom niet garanderen. Evenmin kunnen wij garanderen dat de website foutloos functioneert. Aan de gegevens zoals weergegeven op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website. Deze website bevat links naar websites van derden en SlimmeStroomAmeland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Copyright

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan SlimmeStroomAmeland dan wel haar licentiegevers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van SlimmeStroomAmeland worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. SlimmeStroomAmeland behoudt zich het recht voor om de informatie op de website alsmede deze bepalingen op ieder moment te wijzigen.