de Visie

Wat is de uitdaging?
De transitie naar een duurzame energievoorziening is broodnodig en ook onvermijdelijk. Dit betekent dat de productie van zonne-energie, windenergie en biogas sterk zal toenemen. Veel duurzame energie bronnen zijn echter niet in staat om constant energie te leveren. Op dit moment wordt de onvoorspelbaarheid en onstuurbaarheid van duurzame energiebronnen opgevangen door met name conventionele technologieën, gebaseerd op fossiele brandstoffen die langzaam opraken. Ook al beschikken we over steeds meer duurzame energie, we blijven conventionele energiecentrales nodig hebben om energie te leveren als het niet waait of de zon niet schijnt. Op den duur is deze aanpak onhoudbaar.

Wat is de oplossing?
De oplossing ligt in decentrale netwerken waarin vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden. In slimme decentrale netwerken, “Smart Grids”, kan ieder huishouden consument én producent zijn van duurzame energie. Het project Slimme Stroom Ameland zet daarom in op de beste inrichting voor duurzame decentrale energie en richt zich op brandstofcel technologie die de eindgebruiker in staat stelt om schoon en met zeer hoge efficiëntie energie op te wekken op het moment dat het nodig is en op de plaats waar het nodig is.

De brandstofcel generator maakt deze visie mogelijk en is een grote stap in de transitie naar duurzame decentrale energie. Door de hoge efficiëntie van de brandstofcel is het mogelijk om heel zuinig met gas om te gaan en zo met een grote CO2-besparing lokaal energie en warmte te produceren op het moment dat andere duurzame bronnen dat niet kunnen (als het ‘s nachts niet waait – noch zon noch wind – en er wel energie nodig is). De brandstofcel technologie is daardoor complementair aan zonne- en windenergie en kan met zeer hoge efficiëntie en dynamisch regelbaar energie opwekken op de momenten dat dit nodig is en zo precies de luwtes op het energienet aanvullen. Als de brandstofcel op biogas draait is de hele opstelling klimaatneutraal.